Jest to pierwszy program sportowy na rynku, który oferuje maximum korzyści dla użytkownika przy minimalizacji kosztów abonamentu miesięcznego. Program FitSport to program sportowy dedykowany dla firm, które decydują się na objęcie programem swoich pracowników. Minimum dla uruchomienia programu to 5 użytkowników biorących udział w programie.

Więcej informacji na www.kartafitsport.pl